Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

αναμονή...

..τις μέρες που έχασες μετρώντας μέρες που έχασες// παραπατώντας απο μεγάλες   σιωπές σε νύχτες ενοχής//
 αρχίζεις να χάνεις το μέτρημα// ξυπνάς χωρίς σκεπάσματα σε μπλε διαδρόμους// διαδρόμους που θυμάσαι από τότε
που μέτραγες μέρες να χάνονται// με μικρά βήματα προς τα πίσω// ξαναξυπνάς και κάνεις μικρά βήματα μπροστά//
μπροστά σε ό,τι είχες ξεχάσει πως θυμόσουν// αφού ακόμα παραπατάς σταθερά // σε μέρες που θα χάσεις το μέτρημα..